Topmerken altijd -50% Snelle levering Gratis verzending Belgie vanaf € 30

Product was successfully added to your shopping cart.

Privacy en Veiligheid

Dit is de Privacy Policy van Trendy Fashion Outlet BVBA handelend onder de naam Maison Lab. Gebruikers van onze website kunnen hier vinden welke gegevens Maison Lab van haar klanten gebruikt en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Indien u vragen heeft over onze Privacy Policy kan u contact opnemen via onderstaande gegevens:

Maison Lab
Woudstraat 5
3600 Genk

Of via mail op info@maison-lab.be
Of telefonisch op +32 (0)89 77 91 14

 

Vastlegging en gebruik van klantgegevens
Bij een bestelling worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Trendy Fashion Outlet BVBA handelend onder de naam Maison Lab. De wet bescherming persoonsgegevens schrijft voor dat Trendy Fashion Outlet BVBA handelend onder de naam Maison Lab haar klantenbestand aanmeldt bij de Commissie BeschUw persoonsgegevens wordenerming Persoonlijke Levenssfeer. Een waarborg voor de privacy van uw gegevens! Wij gebruiken en registreren de voor uw bestelling benodigde gegevens. Bovendien leggen wij, op vrijwillige basis, uw geboortedatum (bij nieuwe klanten), het telefoonnummer en e-mailadres vast. Wij gebruiken deze gegevens bij internetbestellingen om u een ontvangstbevestiging van uw bestelling te kunnen sturen en om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten. Als u er voor gekozen heeft wel informatie te willen ontvangen, maar dit later wenst stop te zetten, is dit uiteraard mogelijk.

Wat betreft de (NAW-)gegevens die aan derden ter beschikking gesteld kunnen worden, kunt u ervan verzekerd zijn dat wij hierbij zoveel mogelijk rekening houden met uw persoonlijke voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op dergelijke aanbiedingen/ derdenverstrekking kunt u contact met ons opnemen. U kunt uw gegevens online inzien bij ‘Mijn Maison Lab’ of een brief sturen aan Maison Lab, Woudstraat 5, 3600 Genk. Voor wijziging van uw gegevens kunt u via uw mededeling contact met ons opnemen via mail of een brief sturen aan Maison Lab, Woudstraat 5, 3600 Genk.

Als u onze website bezoekt, registreren wij enkel de volgende technische informatie:

• Klikgedrag

• HTTP protocol elementen

• Zoektermen

Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

• Ter afwikkeling en ondersteuning van het websitebezoek

• Website- en systeemadministratie

• Onderzoek en ontwikkeling van de website

• Eenmalige aanpassingen

Wij hebben contracten afgesloten met externe dienstverleners om rapportages voor ons te maken over bijvoorbeeld paginabezoek, surfgedrag, aangeklikte promotionele acties etc. Deze dienstverleners gebruiken hiervoor, in zoverre wij dit toestaan, cookies, web-beacons en/of andere technologieën ter registratie van webbezoek om anonieme statistieken over bezoekers van onze website te maken. De verzamelde gegevens zijn uitsluitend anonieme gegevens, die alleen het aantal aangeklikte pagina’s van onze website weergeven. Er worden nooit persoonlijke gegevens van onze klanten aan deze dienstverleners doorgegeven.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. U heeft recht op inzage; correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Data Protection Directive mag verwerking van persoonsgegevens slechts geschieden indien:
  1. de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend, of
  2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene, of
  3. de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of
  4. de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene, of
  5. de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke of de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, drager is opgedragen, of
  6. de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de voor de verwerking verantwoordelijke of van de derde(n) aan wie de gegevens worden verstrekt, mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die aanspraak maakt op bescherming uit hoofde van de richtlijn, niet prevaleren.

Maison Lab gebruikt de persoongegevens enkel en alleen voor de verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene (puntje 1). 

Gegevensbeveiliging van de Maison Lab nieuwsbrief
Als u zich op onze nieuwsbrief abonneert, stemt u ermee in dat wij de door u ingevulde gegevens gebruiken om u via e-mail te informeren over ons assortiment. U kunt zich te allen tijde weer afmelden voor de nieuwsbrief. Dit kan schriftelijk aan Maison Lab, Woudstraat 5, 3600 Genk of via een e-mail aan info@maison-lab.be. U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze klantenservice via +32 (0)89 77 91 14. Verder kunt u ook gebruik maken van de afmeldingslink onderaan de nieuwsbrief of opzeggen via onze website. Uw gegevens worden alleen aan derden doorgegeven voor administratieve doeleinden en voor het hosten van de nieuwsbrief. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, stemt u ermee in, dat de gebruiksgegevens voor het maken van pseudonieme profielen voor marktonderzoek, reclame of specifieke aanbiedingen in de nieuwsbrief gebruikt mogen worden. Als u dit niet wilt, kunt u dit aan ons meedelen via Maison Lab, Woudstraat 5, 3600 Genk of via een e-mail aan info@maison-lab.be
Wij gebruiken de gegevens uit het contactformulier om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

 

Gebruik van pseudonieme gebruikersprofielen voor webanalyse
Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies. De door deze cookies opgeslagen informatie wordt gewoonlijk naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. In opdracht van de eigenaar van de website gebuikt Google deze informatie om het gebruik van de website te analyseren, om rapportages over de activiteiten op de website te maken en overige diensten over het gebruik van de website en internet om te rapporteren aan de eigenaar van de website. Het door uw browser doorgegeven IP adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt bij de instellingen van uw browser aangeven dat er geen cookies op uw computer opgeslagen mogen worden, het kan dan echter zijn dat u niet van alle functies van deze website gebruik kunt maken. Bovendien kunt u ervoor zorgen dat de door de cookie verzamelde gegevens (incl. IP-adres) en de gegevens over uw gebruik van de website niet door Google gebruikt kunnen worden door via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl een browser add-on te downloaden en te installeren.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeveiliging vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of
http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/
Bovendien willen wij erop wijzen, dat wij op onze website Google Analytics met de codering “-gaq.push(‘_gat._anonymizelp’) hebben aangevuld om er zeker van te zijn dat IP-adressen anoniem vastgelegd worden (zog. IP-masking).
Verder gebruiken wij Google Analytics om gegevens uit Adwords en de Double-Click-Cookie voor statistische doeleinden te analyseren. Als u dit niet wilt, kunt u dit via de advertentie instellingen http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl deactiveren.
Wanneer en waarom gebruikt Maison Lab cookies?
Om uw online bestelling zo goed mogelijk te verwerken, moeten we om technische redenen bij het openen van Maison Lab een zogenaamde cookie met een cijfercode inzetten. Dit geeft ons de mogelijkheid, om tijdens uw bezoek aan Maison Lab uw bestelling aan u te koppelen. Dan is bijvoorbeeld de bestelling nog steeds beschikbaar wanneer u tussentijds een andere website bezoekt en daarna weer terugkeert op onze website. Het gaat hierbij om een zogenaamde "session cookie". Als u de cookie niet accepteert, worden de door u genoteerde artikelen telkens weer gewist. Daarom is het niet mogelijk te bestellen, zonder deze cookie te accepteren. Verder kunt u uiteraard onbeperkt gebruik maken van de mogelijkheden van onze website.

 

Wat zijn cookies nu eigenlijk?
Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op de computer van de websitebezoeker opgeslagen worden en het zo mogelijk maken de bezoeker te herkennen als deze de website nogmaals bezoekt.
Zijn er aan cookies risico's verbonden?
Er wordt weleens beweerd dat cookies een risico voor de computer kunnen vormen. Omdat het echter om zeer eenvoudige tekstbestanden gaat, kunnen deze geen activiteiten uitvoeren, maar alleen informatie opslaan. Het volgende dient u over Cookies te weten:
• Iedere webserver kan alleen die cookies uitlezen, die de server zelf meegegeven heeft.
• Cookies kunnen geen virussen of wormen op uw computer overbrengen.
• Cookies kunnen geen gegevens van uw computer lezen.
• Ook kunnen cookies er niet voor zorgen dat er ongemerkt e-mails verstuurd worden.

Wanneer u cookies toch niet vertrouwt, kunt u uw browser zo instellen dat de cookies niet, of in ieder geval niet ongemerkt geaccepteerd worden.
Op deze manier stelt u uw browser in voor het omgaan met cookies!
Internet Explorer:
• Open in het menu "Extra" de functie "Internet-opties".
• Hierna kiest u voor "Privacy".
• Via de balk kunt u verschillende functies instellen: door met de muis over de balk te schuiven kunt u van "alle cookies blokkeren" tot "alle cookies accepteren" selecteren. De standaardinstelling is "normaal".
• Bovendien heeft u nog de mogelijkheid om via de functietoets "Geavanceerd" verdere instellingen aan te geven.
• Activeer vervolgens in het geopende venster de keuze "Automatische cookieverwerking opheffen" en kies daarna bijvoorbeeld de functie "Vragen" zodat u iedere keer voordat er een cookie opgeslagen wordt een melding krijgt.
• Verdere informatie met betrekking tot de mogelijkheden kunt u ook vinden via de "Help" in de werkbalk boven in het venster.
• Bevestig tenslotte altijd, in alle geopende vensters, uw instellingen met "OK".
• Vergelijkbare instellingen vindt u bij Mozilla in het menu "Extra" en onder "Instellingen". Daar vindt u dan de keuzemogelijkheid "Beveiliging" hier kunt u dan onder cookies de instellingen wijzigen. Let er echter wel op dat een algemene afwijzing van cookies tot gevolg kan hebben dat u op veel internetsites op gebruiksbeperkingen stuit. Als u bijvoorbeeld artikelen in uw winkelmandje hebt gelegd, daarna naar een andere website gaat en weer terugkomt, zijn de artikelen uit het winkelmandje verdwenen.

 

Gegevensbeveiliging

Gegevensbeveiliging via SSL
Wij zijn ons ervan bewust, dat gegevensbeveiliging bij het kopen via Internet voor u een belangrijk onderwerp is. Daarom worden bij ons uw persoonlijke gegevens (adres, klantnummer, bestelgegevens...) uit alle formulieren door middel van de zogenaamde SSL-Techniek (Secure Locket Layer SSL 3.0, RC4 met 128 Bit versleuteling (hoog), RSA 1024 Bit, afhankelijk van de browser)gecodeerd overgedragen. Daarmee zijn uw gegevens beveiligd tegen toegang door onbevoegden.
U herkent zo'n beveiligde verbinding aan de volgende punten:
- Het getoonde internetadres begint in plaats van "http://..." met "https://..."
- Op uw browser verschijnt onderaan de vensterrand een gesloten hangslotje.
Meer informatie over ons SSL-certificaat ontvangt u door te dubbelklikken op het getoonde hangslotje onderaan de vensterrand.

 

Het Maison Lab team